Bostancı Şubesi
Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi, İkidede Apartmanı No:35 k:2 Daire:8 Bostancı/ İstanbul
Şişli Şubesi
Fulya Mh. Aytekin Kotil Cd. No:27 İnci Apt. D:9, Şişli/İstanbul
Ataşehir Şubesi
Atatürk Mahallesi Vatan Cad. No.32 Ataşehir/İstanbul
ANEZ Kids
Atatürk Mahallesi Vatan Cad. No.32 Ataşehir/İstanbul

ANEZ KIDS

Çocuk ve Ebeveyn Oyun Atölyesi

ANEZ KİDS NEDİR?

En değerli varlıkların başında gelen  “çocuk”larımız için kurmuş olduğumuz Anez Kids tam da kelime anlamında olduğu gibi, “gelişmekte olan” kıymetlilerimiz için düşünülmüş bir yapıdır. Eski zamanlarda, belki de hepimizin çocukluğunda oynadığımız oyunları, yaşadığımız koşuşturmaları, heyecan dolu sokak oyunlarını, oradan oraya koşan ebeleme yarışlarını, annemizin pencereden bizi içeri çağıran bağırışları… Hepsi artık bizler için kulağımızda çınlayan birer nağme; birer güzel hatıradan ibaret şimdilerde…

Şimdilerde ise çocukların kendileri için yapabilecekleri tek şey evde olabilmek, tablet oynayabilmek… Bizlerin yaşadığı her anda hareket edebilem özgürlüğümüz varken maalesef çocuklarımızın böyle bir özgürlük alanı olması nerdeyse imkansız hale gelmiş durumda. “Gelişmekte olan” çocuklarımızın hareketsiz olmak şöyle dursun adeta kendilerini keşfetmeye ihtiyaçları var.

Bu yüzden bizler Anez Kids ailesi olarak; çocuklarımızın hem ruhsal hem de bedensel gelişimini düşünerek hareket halinde olabilecekleri; kendi gelişim düzeylerine uygun atölyelerde, bazı zamanlarda ebeveynleriyle beraber, bazı zamanlarda ise kendi potansiyellerini keşfedebilecekleri yalnızca kendilerinin oyun kurucu, karar verici olabilecekleri bireysel atölyeler ile onların gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Aynı zamanda; kliniğimizin Uzman Klinik Psikologları eşliğinde yapılacak olan atölyelerde; hem çocuklarımızın gelişimleri takip edilecek, hem de ebeveynlerimiz Uzman Psikologlarımız ile birebir etkileşimde olarak çocuklarının gelişim düzeyleri hakkında bilgi alabilme özelliğine sahip ebeveynler olacaklardır.

Haydi başlasın çocuklarımızla hareketimiz, sürsün gelişimimiz…

 

Anez Kids Çocuk ve Ebeveyn Atölyesi

Oyun Çocuklar İçin Her Şeydir!

Özenle hazırladığımız oyun gruplarımızda çocuklarınız yaşıtlarıyla zaman geçirerek sosyal, duygusal anlamda gelişirler ve oyun sayesinde öğrenmiş olurlar. Amacımız çocuklarınıza eğlenerek kazanım sağlatmak!

Oyun Gruplarının Çocuklar İçin Faydaları

 • Sosyal etkileşim için uygun bir ortam sağlar.
 • Çocukların oynaması ve öğrenmesi için fırsat sağlar.
 • Dil gelişimine ve iletişime yardımcı olur.
 • Motor becerilere destek olur.
 • Bebek ve çocukların yeni beceriler edinip, öğrenebilecekleri uygun bir ortam sağlar.
 • Çocukların okul öncesi eğitimine hazırlanmalarına katkı sağlamış olur.

Oyun Gruplarının Ebeveynler İçin Faydaları

 • Ebeveynlere, çocukları ile oynayıp aktifleşme imkanı sağlanır.
 • Diğer ebeveynler ile etkileşim için harika bir ortam oluşur.
 • Ebeveynlerin deneyimlerini, fikirlerini paylaşmalarını ve birbirlerini desteklemelerini sağlar.

Oyun Grubunun İçeriği

Oyun grubumuz duyusal oyun,müzik,ritim, boyama ve kraft faaliyetleri, kaba motor becerilerini geliştirici hareketli oyunlar ile yarı bir şekilde yapılandırılmış serbest oyun olarak şekillendirilmiştir. Tüm bu faaliyetleri , uzman psikolog ve psikolojik danışmanlar eşliğinde theraplay yöntemi ile uygulamaktayız.

Oyun Grubu Eğitmenleri;

Uzm.Kl.Psk. Enes Özşenel Kimdir?

Klinik Psikolog Enes Özşenel İstanbul doğumludur. 2015 yılında İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans eğitimini tamamlamıştır. Hiç ara vermeden eğitim hayatına devam eden Enes Özşenel, 2017 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünü sunmuş olduğu “Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocuğu Olan ve Olmayan Ailelerin Evlilikte Problem Çözme Becerilerinin ve Evlilik Yaşam Doyumlarının Karşılaştırılması adlı tez ile tamamlamış ve uzmanlık derecesini almıştır.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi boyunca GATA Askeri Hastanesi Psikiyatri Bölümü, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, BE Positive Danışmanlık Merkezi ve NP İstanbul Psikiyatri Hastanesi’nde gönüllü ve zorunlu olarak stajlar yapmıştır.

2015 yılından bu yana İstanbul’da özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde normal veya farklı gelişen çocuk ve ergenlerin değerlendirme seanslarını yapmak, eğitim programlarının oluşturulmasına yardımcı olmak, aynı zamanda otizmli çocukların ana okul/ilkokul entegrasyonlarını sağlamak, sosyal becerilerini arttırmak ve özel eğitim programlarını düzenlemek adına çalışmakta ve aynı zamanda aile danışmanlığı yapmaktadır.

Psikolog Reyyan Tekin Kimdir ?

İlk lisansını Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde tamamladıktan sonra 6 yıl çocuklarla çeşitli kurumlarda çalıştı. Aynı dönemde Üsküdar Üniversitesinden ÖSYM bursu ile kazandığı psikoloji lisansını 3,5 yılda, yüksek onur derecesi ile tamamladı.FSM Vakıf Üniversitesinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansına devam etmektedir.

Psikoterapi Enstitüsünden aldığı Bütüncül Oyun Terapisi eğitimi ile Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Filial Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Çocuk ve Gençlerle Şema Terapi çalışmalarının yanında Çocuk ve ergenlerde Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme modeli ile aile çocuk ve ergenlerle çalışmaktadır.

Uzm.Psk. Dan. Şeyma Boydak Tımar Kimdir?

Giresun Üniversitesi Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik bölümünü 2014 yılında tamamlamıştır. Lisans dönemi sürecinde 2012- 2013 eğitim öğretim yılının iki döneminde de Eramus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği programı öğrencisi olarak Belçika Gent Üniversitesi Eğitim, sağlık ve İş bölümünde öğrenim görmüştür. Yüksek lisans eğitimini 2019 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde yapmış olup “Özel Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin

Mükemmeliyetçiliklerinin Algıladıkları Anne Baba Davranışları ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişki” adlı araştırma teziyle tamamlamıştır. Avrupa Birliği destekli proje kapsamında Çocuk Koruma Kanunu Danışmanlık Tedbir Kararları Eğitici Eğitimi almış olup farklı kurumlarda görev yapan psikolojik danışmanlarına eğitimler vermiştir. Farklı gelişim özelliklerine sahip çocuk ve ergenlerle çalışma imkanı bulması (üstün/özel yetenekli, İşitme engeli, otistik, hiperaktivite, kaygı bozukluğu, davranış bozukluğu vs.) onları anlayabilmesi ve bu doğrultuda uygun terapotik yaklaşımlar geliştirebilmesi adına oldukça yardımcı olmuştur. Bu süre zarfında aile eğitim programları düzenleyerek aile içi iletişim ve ilişki dinamiklerine yönelik çeşitli farkındalık ve müdahale çalışmaları başlatmıştır. Çocuk- ergen ve yetişkin gruplarında bireysel ve grup psikolojik danışma çalışmaları devam etmektedir. İstanbul Uluslararası Zerka Moreno /Psikodrama Enstitüsü’nde (2018) Ayça Atasoy, Deniz Altınay, Neşe Karabekir gibi alanında uzman psikodramatistlerden psikodrama eğitimi almaktadır. Ayrıca bu enstitüde “Çocuk Psikodraması” seminerlerini 2020 tarihinde tamamlamıştır. Psikoterapi Enstitüsü Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi devam etmektedir. Bu eğitim kapsamında ; çocuk psikopatolojisi, çocuk merkezli oyun terapisi, filial terapi, bağlanma sorunları, deneyimsel oun terapisi, dışavurumcu oyun terapi yöntemleri (kum, sanat, kukla terapisi), çocuk ve ergenler ile şema terapi, süresi sınırlı oyun terapisi, çocuk ve ergenlerde göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme modeli, çocuklarda travma alanlarında çocuk ve ergenlerde çalışmalar yürütmektedir.

Kl. Psk. Müjgan Pekçetin Kimdir?

ÖSYM tam burslu (%100) olarak girdiği Bahçeşehir Üniversitesi’nin Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden çift anadal yaparak onur derecesiyle mezun olmuştur. 2016 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı’nda sürdürmüş, “yüksek onur” derecesiyle tamamlamış ve klinik tezinde “Bakım Merkezinde Kalan Psikoz Hastalarıyla Destekleyici Grup Terapisi” uygulamış ve sonuçlarını araştırmasına eklemiştir.

Lisans eğitimi sırasında Balıklı Rum Hastanesi’nde Psikiyatrik Tedavi Kliniği ve Bağımlılık Tedavi Kliniğinde gönüllü olarak staj yapmış, ayrıca çeşitli danışmanlık merkezlerinde ve Suadiye Bakımevi’nde yaşlılar alanında çalışarak stajlarını tamamlamıştır. Sosyoloji tezini “sokak çocukları” olgusu üzerine yapan Müjgan Pekçetin; 2014 yılı lisans mezuniyeti sonrasında anaokullarında çocuklar ve ailelerle çalışmış, öncelikli şizofreni tanısı olan psikoz hastaları ile terapötik çalışmalar yürütmüştür.

2015’te Prof. Dr. Doğan Şahin tarafından verilen toplam 188 saat olmak üzere 112 saat teori ve 76 saat uygulamadan oluşan Dinamik Psikoterapi Eğitimi’yle birlikte klinik görüşmelere başlamış, süpervizyon süreçleriyle birlikte klinik deneyimini güçlendirmiştir. Dinamik Psikoterapi başta olmak üzere, bir akademik yıl boyunca Yard. Doç Dr. Kuntay Arcan’dan aldığı Bilişsel Davranışçı Terapi, Doğal Ebeveynlik Uzmanı Uzm. Psk. Nilüfer Devecigil’den aldığı Deneyimsel Oyun Terapisi alanlarında uygulayıcı olarak hizmet vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Çiftlerle dinamik-sistemik bakış açısıyla çalışmaktadır. Ayrıca bireylerin içsel dünyasını anlamaya yardımcı projektif testler (Rorschach ve Tematik Algı Testi) ve Türk Psikologlar Derneği’ tarafından verilen temel çocuk testleri uygulayıcısıdır. Müzik ve sahne sanatları ile ilgilenmekte olan, Boğaziçi Caz Korosu’nun da aralarında bulunduğu korolarda görev alan Müjgan Pekçetin, İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzikal Bölümü’nde eğitim almıştır.

Uzm.Psk.Dan Seda Kayapınar Kimdir?

‘Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik’ lisans eğitimini ‘Bağlanma Stillerinin Kişilik Özellikleri Üzerine Etkisi’ araştırma tezi ile 2011 yılında tamamlamıştır. 2011 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli eğitim kurumlarında çalışmaya başlamış, farklı eğitim ve projeler kapsamında eğitimcilere ve ailelere yönelik eğitimler vermektedir.

Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimleri almış, bunun yanında ‘Depresyonun Bilişsel- Davranışçı Terapi ile Tedavisi’ konusunda 12 seanslık eğitim ile süpervizyon sürecini tamamlayarak, çeşitli psikolojik danışma merkezlerinde, çocuk-ergen ve yetişkinlerle klinik görüşmelere başlamıştır.

2016 yılında Nişantaşı Üniversitesi tarafından  Eğitim Koçluğu Eğitimi Sertifika Programına katılarak süpervizyon sürecini tamamlamış ve ‘Eğitim Koçu’ unvanını almıştır.

Daha sonra,

 • Konuşma Bozuklukları Güçlüğü destek programı
 • Konuşma bozukluklarında bilişsel- davranışçı terapi ve hipnoterapi
 • Konuşma Bozukluklarında Kullanılan Test ve Ölçekler
 • Konuşma Bozukluklarında Artikülasyon Çalışmaları

Eğitimlerini alarak anasınıfı, ortaokul- lise düzeyi eğitim kurumları ve psikolojik danışma merkezlerinde çalışmalar yürütmüştür.  Çocuk ve ergenlerle, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarla, farklı gelişim özelliklerine sahip çocuk ve ergenlerle çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.(üstün/özel yetenekli, hiperaktivite, kaygı bozukluğu, davranış bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu, konuşma ve dil bozuklukları)  Bu süre zarfında aile eğitim programları düzenleyerek aile içi iletişim, davranış değiştirme yöntemleri, anne- baba tutumlarının etkisi ve bağlanma stilleri, bağımlılık türlerine yönelik  farkındalık ve müdahale çalışmaları yürütmektedir.

Eğitimlerini alarak anasınıfı, ortaokul- lise düzeyi eğitim kurumları ve psikolojik danışma merkezlerinde çalışmalar yürütmüştür.  Çocuk ve ergenlerle, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarla, farklı gelişim özelliklerine sahip çocuk ve ergenlerle çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.(üstün/özel yetenekli, hiperaktivite, kaygı bozukluğu, davranış bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu, konuşma ve dil bozuklukları)  Bu süre zarfında aile eğitim programları düzenleyerek aile içi iletişim, davranış değiştirme yöntemleri, anne- baba tutumlarının etkisi ve bağlanma stilleri, bağımlılık türlerine yönelik  farkındalık ve müdahale çalışmaları yürütmektedir.

Yaratıcı Drama Atölye çalışmalarına 120 saat aktif katılım sağlayarak edinmiş olduğu eğitimden, bireysel ve grupla psikolojik danışma oturumları esnasında; özgüven desteklenme, iletişim becerileri geliştirme, kişinin kendini tanıması, sosyal gelişiminin desteklenmesi, yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerileri kazanmasını sağlamaya yönelik konulara ilişkin müdahale becerilerinden faydalanmaktadır.

Copyright © 2022 ANEZ Psikolojik Danışmanlık Merkezi