Müjgan Pekçetin

Müjgan Pekçetin
Eğitim Geçmişi
 • Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji
 • Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı(Yüksek Lisans)
Klinik Psikolog Sosyolog Müjgan Pekçetin

ÖSYM tam burslu (%100) olarak girdiği Bahçeşehir Üniversitesi’nin Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden çift anadal yaparak onur derecesiyle mezun olmuştur. 2016 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı’nda sürdürmüş, “yüksek onur” derecesiyle tamamlamış ve klinik tezinde “Bakım Merkezinde Kalan Psikoz Hastalarıyla Destekleyici Grup Terapisi” uygulamış ve sonuçlarını araştırmasına eklemiştir.

Lisans eğitimi sırasında Balıklı Rum Hastanesi’nde Psikiyatrik Tedavi Kliniği ve Bağımlılık Tedavi Kliniğinde gönüllü olarak staj yapmış, ayrıca çeşitli danışmanlık merkezlerinde ve Suadiye Bakımevi’nde yaşlılar alanında çalışarak stajlarını tamamlamıştır. Sosyoloji tezini “sokak çocukları” olgusu üzerine yapan Müjgan Pekçetin; 2014 yılı lisans mezuniyeti sonrasında anaokullarında çocuklar ve ailelerle çalışmış, öncelikli şizofreni tanısı olan psikoz hastaları ile terapötik çalışmalar yürütmüştür.

2015’te Prof. Dr. Doğan Şahin tarafından verilen toplam 188 saat olmak üzere 112 saat teori ve 76 saat uygulamadan oluşan Dinamik Psikoterapi Eğitimi’yle birlikte klinik görüşmelere başlamış, süpervizyon süreçleriyle birlikte klinik deneyimini güçlendirmiştir. Dinamik Psikoterapi başta olmak üzere, bir akademik yıl boyunca Yard. Doç Dr. Kuntay Arcan’dan aldığı Bilişsel Davranışçı Terapi, Doğal Ebeveynlik Uzmanı Uzm. Psk. Nilüfer Devecigil’den aldığı Deneyimsel Oyun Terapisi alanlarında uygulayıcı olarak hizmet vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Çiftlerle dinamik-sistemik bakış açısıyla çalışmaktadır. Ayrıca bireylerin içsel dünyasını anlamaya yardımcı projektif testler (Rorschach ve Tematik Algı Testi) ve Türk Psikologlar Derneği’ tarafından verilen temel çocuk testleri uygulayıcısıdır. Müzik ve sahne sanatları ile ilgilenmekte olan, Boğaziçi Caz Korosu’nun da aralarında bulunduğu korolarda görev alan Müjgan Pekçetin, İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzikal Bölümü’nde eğitim almıştır.

Klinik Psikolog – Sosyolog Müjgan Pekçetin; yetişkin, çocuk ergen ve çiftlerle çalışmaktadır.

KATILDIĞI EĞİTİMLER

 • Psikodinamik Terapi Eğitimi – (Prof. Dr. Doğan Şahin tarafında Ekim 2015- Mayıs 2018 tarihleri arasında, toplam 188 saat olmak üzere  112 saat teorik 76 saat uygulamadan oluşan “Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Eğitimi” alınmıştır.)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi – (Yard.Doç. Dr. Kuntay Arcan tarafından bir akademik yıl süresince 2016-2017 tarihlerinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında alınmıştır. )
 • Çocuk ve Yetişkin Psikoterapisi – (Yard. Doç. Dr Neslihan Zabcı tarafından 2016-2017 tarihlerinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında alınmıştır.)
 • Oyun Terapisi Eğitimi – (Klinik Psikolog, Doğal Ebeveynlik (Attachment Parenting) Uzmanı Nilüfer Devecigil tarafından 2015 yılında alınmıştır.)
 • Dinamik Yönelimli Cinsel Terapi – (Prof. Dr. Doğan Şahin tarafından her hafta olmak üzere verilen, 23.09.2020 tarihinde başlayan eğitim iki ay boyunca alınmıştır.)

Çocuk Temel Test Eğitimleri:

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
 • Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Cümle Tamamlama Testi (Beier)
 • Duygu Durumu Ölçekleri
 • (Çocuk Temel Testleri Klinik Psikolog Dr. İlkiz Altınoğlu Dikmer tarafından, Türk Psikologlar Derneği aracılığıyla verilmiştir.)
 • CAT (Çocuklarda Tematik Algı Testi)
 • Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi – (Dr. Nevin Dölek tarafından Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği aracılığıyla 2014 yılında alınmıştır.)
 • Şema Terapi Eğitimi – (Klinik Psikolog Dr. Sevda Sarı Demir tarafından 2016-2017 tarihlerinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında alınmıştır.)
 • Kişilik Özellikleri Aşk ve Cinsel Yaşamı Nasıl Etkiliyor? – (Prof. Dr. Doğan Şahin tarafında Ekim 2016 yılında alınmıştır.)
 • Rorschach Projektif Test Eğitimi – (Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz tarafından 2014-2016 tarihleri arasında alınmıştır.)
 • Tematik Algı Projektif Test Eğitimi – (Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz tarafından 2016-2017 tarihleri arasında alınmıştır.)
 • Doğumdan Okul Çağına Ruhsal Gelişim – (Funda Akkapulu Aydın Rorschach Derneği aracılığıyla 2015 yılında Projektif Testlere Kuramsal Giriş Eğitimi kapsamında alınmıştır.
 • Okul Çağından Ergenliğe Ruhsal Gelişim – (Neslihan Zabcı Rorschach Derneği aracılığıyla 2015 yılında Projektif Testlere Kuramsal Giriş Eğitimi kapsamında alınmıştır.)
 • Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Gelişim – (Bengi Pirim Düşgör Rorschach Derneği aracılığıyla 2015 yılında Projektif Testlere Kuramsal Giriş Eğitimi kapsamında alınmıştır.)
 • Yetişkin Psikopatolojisi 1- (İrem Erdem Atak  Rorschach Derneği aracılığıyla 2015 yılında Projektif Testlere Kuramsal Giriş Eğitimi kapsamında alınmıştır.)
 • Yetişkin Psikopatolojisi 2- (Elif Yavuz Sever Rorschach Derneği aracılığıyla 2015 yılında Projektif Testlere Kuramsal Giriş Eğitimi kapsamında alınmıştır.)
 • Suç Psikolojisi ve Adli Ortamlarda Görüşme Teknikleri – (Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler tarafından Adli Psikoloji Derneği tarafından 2013 yılında alınmıştır.)

KATILDIĞI BAŞLICA KONGRELER

05.10.2019 – Düşler, Düşlemler – İstanbul Psikanaliz Derneği ve PSİKE İstanbul ortak etkinliği

01.10.2019- Çiftler ilk seansta ne anlatıyor ve ne bekliyorlar? – Dr.Alper Hasanoğlu –Fransız Lape Hastanesi

29.09.2019-  Çocuk. Ergen ve Sanal Dünya – Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri

21.10.2018-  Bugün Anne Baba Olmak –  Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri

22.09.2018 – Günümüz Çocuğunun Dramı / Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri

08.12.2017/ 09.12.2017 /10.12.2017 –  Uluslararası Müzik Terapi Sempozyomu

03.12.2018/ 14.12.2018 – İstanbul Üniversitesi 8. Psikoloji Günleri “Sessizlik”

19.12.2015- Psikoloji Günleri:  Müzik ve Psikoloji

17.01.2015- Ebeveyn Otoritesi ve Perinatal Terapötik Konsültasyon – Sylvain Missonnier

20.12.2014- Psikozlarda Kayıp Sorunsalları – François-David Camps

28.11.2014/ 30.11.2014 – Cinsellik ve Cinsel Tedaviler X. Ulusal Kongresi

21.06.2014/ 22.06.2014 –  “1. Uluslararası Disleksi Kongresi”

16.04.2012-  The Self and Its Brain: Evidence From Neuroimaging -Dr. Georg Northoff

01.04.2012- Reading and Language Disability in Infants and Children- Dr. Sarah Kuppen

27.03.2012- Psikanaliz Sohbetleri- Lacan, l’inter-dit: Elements of an Introduction  -Dr. Dimitris Agouridas

25.11.2011- Longitudinal Device Generated Data Konferansı- Theodore Walls

18.12.2010 – Development in Motion: Decision-Making in Infants’ Adaptive Locomotion -Prof. Sarah Berger

16.06.2009- Science And Religion Christian and Muslim Perspectives

25.04.2009 – Ben ve Öteki: Ötekileştirmenin Kaynakları ve İşleyiş Süreçleri Sempozyumu

23.03. 2009 – Bahçeşehir Üniversitesi Kadın, Demokrasi ve Şiddet Paneli

18.03.2009 – 21. Yüzyılda Global Göç ve Eğitim Sempozyumu

Bize Hemen Ulaşabilirsiniz?