Psikolog Muhammet Ali Eser

Psikolog Muhammet Ali ESER

Muhammet Ali ESER

Psikolog Muhammet Ali ESER İstanbul doğumludur. 2017 yılında İstanbul FMV Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca çocuk ve ergenlerle çalışmalar yürütmüş sonrasında lisans eğitimi bitirdikten sonra farklı kreş ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışmıştır. Lisans eğitiminden sonra :

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
Uzm.Kl.Psk Lütfü K.Özdemir 2019

Çift ve Aile Danışmanlığı ,2019

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi
Nevin Dölek Padem Psikoloji,2019

Diyalektik Terapi
Elif Çelebi,2020

HYT Hipnotik Yeniden İşleme Terapisi,2020

Çocuk ,Zeka,Dikkat ve Gelişim Testleri Eğitimi
Tin Psikoloji,2018

Wisc-r Test Eğimi, MMPI Eğitimi
Klinik ve Adli Psikologlar Derneği ,2018

Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi,2019

2018 den beri aktif danışan almıştır.

 

Uzmanlık Alanları;

 • Depresyon
 • Kaygı Bozukluğu
 • Panik Atak
 • Sosyal Fobi
 • Fobiler
 • Çift Terapisi
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
 • İlişki Problemleri
 • Yaşlılık Depresyonu
 • Sınav Kaygısı
 • Stres
 • Obsesif kompülsif Bozukluk
 • Özgül fobi
 • Ayrılma Kaygısı
 • Mutizm (otizm benzeri)
 • Agorofobi
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Şizofreni
 • Bipolar (iki uçlu) Bozukluk
 • Psikoz
 • Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Beslenme ve Yeme Bozukluğu
 • Çekingen Kişilik Bozukluğu
 • Bağımlı Kişilik Bozukluğu
 • OKB Kişilik Bozukluğu
 • Antisosyal Kişilik Bozukluğu
 • Histriyonik Kişilik Bozukluğu
 • Bağımlılıklar (sigara, alkol, madde..)
 • Öfke Kontrolü
 • Travmalar
 • Çocuk ve Ergen Terapisi
 • Gelişim Bozuklukları
 • Ergenlik Bunalımı
 • Öğrenme Bozuklukları
 • Özgüven Sorunu
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Boşanma ve Çocuk

Bize Hemen Ulaşabilirsiniz?