Psikolog Nisa Demir Karadeniz

Psikolog Nisa Demir Karadeniz

Nisa Demir Karadeniz

Maltepe Üniversitesi Klinik psikoloji eğitiminin tez aşamasında olan Nisa Demir Karadeniz 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca Psikanalitik yönelimin ağırlıkta olduğu klinik bir eğitim almıştır, bu eğitimini desteklemek ve genişletmek amacıyla pek çok kurumda staj imkanı bulmuştur. Özellikle Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi stajı Klinik Psikoloji eğitimine büyük katkı sağlamıştır. Bunun yanı sıra pek çok özel klinikte stajyer psikolog olarak görev almıştır. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 2 yıl süresiyle öğrenci asistanlığı yürütmüştür. Bu asistanlık süresince tanıştığı Perinatalite alanıyla olan ilişkisini sürdürerek çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırmıştır şu anda yürüttüğü yüksek lisans tezi yine bu alanla ilgili olup hamilelik dönemi, baba olma süreci gibi perinatal temalara yoğunlaşmaktadır. Alanla ilgili çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine ve kurumlarına önem vermiş bu doğrultuda Tegv, Lösev, Mor Çatı’da gönüllü olup çeşitli projelerde yer almıştır. Halen SOYAÇ projesinde aktif olarak çalışmalar yürütmektedir. Bir yıl kadar Otizm Spektrum tanısı almış olan bir çocuk ile psikososyal destek konumunda iş tecrübesi deneyimlemiştir.

Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitiminde ise Bilişsel Davranışçı Teorinin yoğunlukta olduğu bir klinik eğitim almıştır ek olarak Beden Odaklı Psikoterapi Yaklaşımı ile süpervizyon kapsamında aileler ile destek çalışmaları yürütmüştür. Pek çok ekolden beslendiği eğitim hayatı dolayısıyla klinik psikoloji perspektifini genişletmiştir.

Aldığı eğitimi destekleyen pek çok seminer, konferansa katılmış ve katılmaya devam etmektedir. Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden Prof.Dr. Tevfika İkiz’den Rorschach ve Tat Kuramsal Test eğitimlerini tamamlamıştır. Şu an ise Prof.Dr. Doğan Şahin tarafından yürütülen Dinamik Psikoterapi Eğitimine devam etmektedir.

Bize Hemen Ulaşabilirsiniz?