Psikolog Reyyan Tekin

Psikolog - Reyyan Tekin

Reyyan Tekin

İlk lisansını Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde tamamladıktan sonra 6 yıl çocuklarla çeşitli kurumlarda çalıştı. Aynı dönemde Üsküdar Üniversitesinden ÖSYM bursu ile kazandığı psikoloji lisansını 3,5 yılda, yüksek onur derecesi ile tamamladı.FSM Vakıf Üniversitesinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansına devam etmektedir.

Akademik hayatı boyunca birçok bilimsel kongrenin düzenleme ve bilimsel ekip sorumluluğu görevini yürütmüştür. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve İÜ Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarında stajlarını tamamlamasının yanında çeşitli kurumlarda staj ve derneklerde gönüllü olarak çalışmalarda bulunmuştur.

 

Psikoterapi Enstitüsünden aldığı Bütüncül Oyun Terapisi eğitimi ile Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Filial Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Çocuk ve Gençlerle Şema Terapi çalışmalarının yanında Çocuk ve ergenlerde Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme modeli ile aile çocuk ve ergenlerle çalışmaktadır.

Marmara Üniversitesi Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamış ve Aile Danışmanı unvanını almıştır. Nevin Dölek’ten Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimini, Kişilerarası İlişkiler eğitimini Üsküdar Üniversitesinden almıştır.

Akademik ilgi alanları içerisinde çocukluk travmaları, kişilik gelişimi, yaygın anksiyete bozukluğu, nöropsikoloji ve evrimsel psikoloji gibi alanlar yer almaktadır.

Türk Psikologlar Derneği üyesi olan Psikolog Tekin, NP beyin hastanesinde halen yarı zamanlı olarak Dr. Öğr. Üyesi Barış Önen Ünsalver ile ortak akademik çalışmalar yürüterek, akademik asistanlığı devam ettirmektedir.

Yapabildiği Testler

 • Wisc-4 Zekâ Testi
 • MOXO Dikkat Testi
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • Cattell2a- 3a Zeka Testi
 • Gessel Gelişim Testi,
 • GoodEnough,
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi,
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi,
 • Frostig Gelişimsel -Görsel Algı Testi,
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi,
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Porteus Labirent Testi,
 • Bender Gestalt çocuk testleri
 • Mmpi- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
 • SCL90-R Psikolojik Belirti Tarama Testi
 • Standardize Mini Mental Test

Bize Hemen Ulaşabilirsiniz?