Psikolojik Danışman Gencay Doğan

Psikolojik Danışman Gencay Doğan

Psikolojik Danışman Gencay Doğan

1990 yılında Kocaeli’de doğmuştur.ilköğretim ve lise eğitimini Koceli’de tamamladıktan sonra ‘Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik’ lisans eğitimini onur derecesi ile 2012 yılında tamamlamıştır.

Lisans eğitimi boyunca çeşitli yerlerde staj yapmıştır.2011 Yıılında Kocaeli üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesinde Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve erişkin psikiyatri bölümlerinde çeşitli çalışmalara katılmış ve klinik deneyim kazanmıştır.

2012 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli eğitim kurumlarında çalışmaya başlamış, Aile ve öğretmenlere müşavirlik yapmış öğrencilere eğitimde kişilik hizmetleri altında danışmanlık yapmıştır.

2014-2015 yılları arasında askerlik görevini Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Psikolojik Danışma ve Rehbelik biriminde yapmış, askeri personele psikolojik destek hizmetlerinde bulunmuştur.

Bilişsel ve Davranışçı Terapi ve Cinsel terapi eğitimlerini başarı ile tamamlamıştır.Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünde çalışmalarını sürdükmekte, eğitimlerine devam etmektedir. Çeşitli yerlerde yetişkinlerle görüşmelere devam etmektedir.

 

Uyguladığı Testler

 • Çocuklar Metropolitan Okul olgunluğu testi,
 • Çocuklar için resim analizi testi,
 • C.A.T
 • Louisa Duss psikanalitik öykü testlerini gerçekleştirebilmektedir.

 

Yetişkinler için;

 • SCL-90
 • Obsesif inanışlar ölçeği
 • Otomatik düşünceler ölçeği
 • YALE BROWN Obsesyon ve Kompülsiyon Ölçeği
 • Padua ölçeği

 

Uzmanlık Alanları;

Bireyle Psikolojik Danışma

Oyun Terapisi

 • Yetişkin
 • Çocuk ve Ergen
 • Depresyon
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Sosyal Kaygı Bozukluğu
 • Panik Bozukluk
 • Agarafobi
 • Özgül fobi
 • Cinsel işlev bozuklukları

Sertifika ,Eğitimler ve Kongreler

 • Uludağ Üniversitesi 7. Psikolojik Danışma Ve Rehberlik kongresi 16-18 Temmuz 2009
 • On Dokuz Mayıs Üniversitesi 8.Psikolojik Danışma Ve Rehberlik kongresi 17-18 Temmuz 2010
 • Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik derneği istanbul şubesi ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ile düzenlenen “Ergene Cinsel Eğitim Ve Danışmanlık” çalıştayı 16-18 Mayıs 2014
 • Özel ENT kual burun boğaz tıp merkezi “Çocuklarda görülen dil ve konuşma bozuklukları” semineri 17 Şubat 2016
 • Çift Ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) tarafından “Cinsel istismar/Okullarda psikolojik Danışmanlar neler yapabilir?” eğitimi 17 Aralık 2017
 • Yakın Doğu Üniversitesi ve Sultangazi Rehberlik Araştırma merkezi iş birliği içinde “Akran Arabuluculuğu” eğitim programı Ekim 2018
 • Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik derneği istanbul şubesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ortak çalışması “PDR ZİRVESİ” günleri 27 Mart 2018
 • Milli eğitim bakanlığı,Beşiktaş ilçe milli eğitim müdürlüğü Beyken Üniversitesi ve Beşiktaş Rehbelik Araştırma Merkezince düzenlenen 1.PDR günleri 6 Mart 2019
 • Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik derneği istanbul şubesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma Süreci Basamaklarına Göre Psikolojik Danışma Uygulamaları 28.03.2018 Prof.Dr.Fulya YÜKSEL ŞAHİN
 • T.C. AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Projektif Bir Teknik Olarak Çocuk Resmi Eğitimi 4 Nisan2021 Prof.Dr.Armağan KÖSEOĞLU
 • T.C.Türk Psikoterapistler Akademisi Bilşsel Davranışçı Terapi 1. Şubat 2021-1. Haziran 2021 Doc.Dr.Cemil ÇELİK
 • T.C.Türk Psikoterapistler Akademisi Cinsel Terapi 7 Şubat 2021-9 Haziran 2021 Kln.Psk.Osman Olcay YAMAN
 • T.C. .Beykent Üniversitesi KISA SÜRELİ ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ 20 Mayıs 2021 Doç. Dr. Nilgün CANEL

Anez psikoloji bünyesinde yarı zamanlı görev almaktadır.

Bize Hemen Ulaşabilirsiniz?