Uzman Klinik Psikolog Gizem Diker Çapar

Uzman Klinik Psikolog Gizem Diker Çapar

Uzman-Klinik Psikolog Gizem Diker

Gizem Diker Çapar, Işık Üniversitesi bünyesinde Psikoloji Bölümü’nü, “Yetişkinlerde Bağlanma Stilleri ve Ölüm Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” adlı lisans bitirme projesi ile bir dönem erken bitirmiştir. Ocak 2015 tarihi itibariyle Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisans eğitimine başlamış, Nisan 2017 tarihinde “Kadın Cinsel İşlev Bozukluklarında Cinsel Mitlere İnanma Düzeyi, Cinsel Bilgi ve Benlik Saygısı” adlı tez çalışması ile master programını tamamlamıştır. Bunun yanı sıra yüksek lisans eğitimi süresince Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları E.A. Hastanesi – Psikiyatri Kliniği’nde ve SBÜ Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stajlarını tamamlamıştır.

Mesleki hayatında sıklıkla kullandığı eğitimlerden bazıları;

 • Dr. Ebru Çakıcı eğitmenliğinde Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi
 • Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR 1. Düzey Temel Eğitimi ve EMDR 2. Düzey (İleri Seviye) Eğitimi
 • Psk. Asena Yurtsever Eğitmenliğinde EMDR ile Yetişkinlerde Bağlanma Sorunarı Üzerinde Çalışmak
 • Doç. Dr. Nevin Dölek’ten Psikolojik Danışmanlık ve Eğitimlerde Metafor, Oyuncak, Rüyalar,Hastalıklar ve Terapötik Kartların Kullanımı
 • Doç. Dr. Nevin Dölek’ten Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi – Aile Danışmanlığı Sertifika Programı (495 saat)
 • Dr. Serap Özer’den Çocuklarla ve Ergenlerle Bilişsel Davranış Terapisi Eğitimi

Süpervizörler

 • Psk.HivrenÖzkol (Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımı)
 • Psk. Aslı Aktaş Mitrani (Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımı)
 • Psk. Pınar Fidancı (EMDR Terapisi)
 • Psk. Hayal Demirci (EMDR Terapisi)

Çalıştığı Alanlar

 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Panik Bozukluk
 • Depresyon
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Fibromiyalji
 • Somatizasyon Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Fobiler
 • Ölüm / Yas Travmaları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Öfke Kontrol Sorunları
 • Ayrılık / Boşanma Travmaları
 • Ergenlikte Yaşanan Sorunlar
 • Ebeveyn Danışmanlığı
 • Çekingenlik
 • Büyük Travmalar (Doğal afetler, hastalıklar, yaşamı tehdit eden durumlar)
 • Süregelen Travmalar (İhmal, istismar, şiddet, mobbing, katı ebeveyn tutumları)
 • Bağlanma Sorunları
 • Kişilerarası ilişkilerde yaşanan sorunlar

Bize Hemen Ulaşabilirsiniz?