Psikolog Güneş Yetgin

Psikolog - Güneş Yetgin

Güneş Yetgin

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladıktan sonra Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan kabul almıştır. Lisans eğitimi süresince Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniği, Özel Balıklı Rum Hastanesi Psikiyatri Kliniği ve Çatı Psikolojik Danışmanlık ve Eğtim Merkezi’nde stajlarını gerçekleştirmiştir. Lisans dönemi sonrasında ise Amerika’ya giderek SUNY-University at Buffalo’da Intensive English Program’ı tamamlamış ve Türkiye’ye döndükten sonra Çocuk ve Aile Rehberliği Derneği’nde Prof. Dr. Behiye Alyanak’ın yanında uzun süreli staj yapmıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde 2 yıl süren Doç. Dr. Neslihan Zabcı tarafından verilen Rorschach ve CAT Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi eğitimini almıştır.Koç Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu Elc for Kids programında çocuklarla çalışmış ve psikoloji mentörlüğü görevinde yer almıştır. Bununla birlikte Nilüfer Devecigil tarafından verilen Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi’nin ilk modülünü tamamlamıştır.

Hala Dr. Görkem Gökçelioğlu tarafından verilen Psikodinamik Psikoterapi eğitimi ve yetişkinlerle psikodinamik terapi süpervizyonlarına devam etmektedir.Lisans ve Yüksek Lisans eğitimleri boyunca Dinamik Psikoterapi Ekolü’nde eğitimler almış ve danışanlarını bu ekolde takip etmektedir.

Uyguladığı Testler

Yetişkin Testleri:

  • SCL – 90, KSE, PANSS – P/N Belirtiler Ölçeği, Beier Cümle Tamamlama Testi, Otomatik Düşünceler Ölçeği, Zaman Çizelgesi, Bir İnsan – Ağaç – Ev Çiz Testi, BDE, BAE, Yale Brown Obsesyon – Kompülsiyon Ölçeği ve Yeme Tutum Testi
  • Çocuk Testleri:
  • Rorschach, CAT, TAT, Denver-II Gelişimsel Tarama Testi, AGTE, Gesell, Frostic Görsel Algılama Testi, Metropolitan Olgunluk Testi ve Peabody Resim – Kelime Testi, Cattell 2A ve 3A Testi, Good Enough – Harris İnsan Resmi Çizme Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Porteus Labirent Testi, Kent E.G.Y. .

Bize Hemen Ulaşabilirsiniz?