Seda Kayapınar

uzman psikolojik danisman seda kayapinar
Çalışma Alanları
 • Yetişkin Psikoterapisi
 • Aile ve Çift Terapisi
 • Çocuk ve Ergen Terapisi
 • Sınav Kaygısı ve Okul Fobisi
 • Dil, Konuşma ve Ses Terapisi
Eğitim Geçmişi
 • Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans
Uzman Psikolojik Danışman Seda Kayapınar

İlköğretim ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra ‘Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik’ lisans eğitimini ‘Bağlanma Stillerinin Kişilik Özellikleri Üzerine Etkisi’ araştırma tezi ile 2011 yılında tamamlamıştır. 2011 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli eğitim kurumlarında çalışmaya başlamış, farklı eğitim ve projeler kapsamında eğitimcilere ve ailelere yönelik eğitimler vermektedir.

Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimleri almış, bunun yanında ‘Depresyonun Bilişsel- Davranışçı Terapi ile Tedavisi’ konusunda 12 seanslık eğitim ile süpervizyon sürecini tamamlayarak, çeşitli psikolojik danışma merkezlerinde, çocuk-ergen ve yetişkinlerle klinik görüşmelere başlamıştır.

2016 yılında Nişantaşı Üniversitesi tarafından  Eğitim Koçluğu Eğitimi Sertifika Programına katılarak süpervizyon sürecini tamamlamış ve ‘Eğitim Koçu’ unvanını almıştır.

Daha sonra,

 • Konuşma Bozuklukları Güçlüğü destek programı
 • Konuşma bozukluklarında bilişsel- davranışçı terapi ve hipnoterapi
 • Konuşma Bozukluklarında Kullanılan Test ve Ölçekler
 • Konuşma Bozukluklarında Artikülasyon Çalışmaları

Eğitimlerini alarak anasınıfı, ortaokul- lise düzeyi eğitim kurumları ve psikolojik danışma merkezlerinde çalışmalar yürütmüştür.  Çocuk ve ergenlerle, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarla, farklı gelişim özelliklerine sahip çocuk ve ergenlerle çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.(üstün/özel yetenekli, hiperaktivite, kaygı bozukluğu, davranış bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu, konuşma ve dil bozuklukları)  Bu süre zarfında aile eğitim programları düzenleyerek aile içi iletişim, davranış değiştirme yöntemleri, anne- baba tutumlarının etkisi ve bağlanma stilleri, bağımlılık türlerine yönelik  farkındalık ve müdahale çalışmaları yürütmektedir.

Eğitimlerini alarak anasınıfı, ortaokul- lise düzeyi eğitim kurumları ve psikolojik danışma merkezlerinde çalışmalar yürütmüştür.  Çocuk ve ergenlerle, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarla, farklı gelişim özelliklerine sahip çocuk ve ergenlerle çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.(üstün/özel yetenekli, hiperaktivite, kaygı bozukluğu, davranış bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu, konuşma ve dil bozuklukları)  Bu süre zarfında aile eğitim programları düzenleyerek aile içi iletişim, davranış değiştirme yöntemleri, anne- baba tutumlarının etkisi ve bağlanma stilleri, bağımlılık türlerine yönelik  farkındalık ve müdahale çalışmaları yürütmektedir.

Yaratıcı Drama Atölye çalışmalarına 120 saat aktif katılım sağlayarak edinmiş olduğu eğitimden, bireysel ve grupla psikolojik danışma oturumları esnasında; özgüven desteklenme, iletişim becerileri geliştirme, kişinin kendini tanıması, sosyal gelişiminin desteklenmesi, yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerileri kazanmasını sağlamaya yönelik konulara ilişkin müdahale becerilerinden faydalanmaktadır.

‘İstanbul Üniversitesi Aile Danışmanlığı’ programını (300 Saat teorik, 30 Saat Süpervizyon, 150 Saat Uygulama, Toplam 450 Saat) başarı ile tamamlayarak  Aile ve Çift Terapisi vermektedir. Çift terapilerinde sistemik terapi müdahale yöntemini kullanırken ; bireylerin içsel dünyasını anlamaya yardımcı terapötik kartlardan seanslarında faydalanmaktadır.  Yıldız Teknik Üniversitesi; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Profesyonel kariyerine;  online ve yüz yüze ‘Aile-çift, çocuk- ergen ve yetişkin danışmanlık hizmeti vererek devam etmektedir.

SERTİFİKALAR

 • Aile Danışmanlığı Sertifikası (İstanbul Üniversitesi -2017)
 • Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitim Sertifikası (Klinik ve Adli Psikoloji Derneği 2015 )
 • Konuşma Eğitmeni (Klinik ve Adli Psikoloji Derneği 2015 )
 • Eğitim Koçluğu Eğitimi Sertifika Programı (Nişantaşı Üniversitesi 2016)
 • Yaratıcı Drama (Meb Öğretmen Akademileri 2019)
 • Yeşilay Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı Kursu 2015

UYGULADIĞI TESTLER

 • Terapötik kartlar uygulayıcısı
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri,
 • Peabody Resim Kelime Testi,
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi,
 • Sesletim ve ses bilgisi testi,
 • Erken çocukluk dönemi otizm tarama ölçeği(CHATT) testi

KATILIM BELGELERİ

 • Yöret ‘Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemede Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Rolü Sempozyumu’
 • MEB Psiko- sosyal Müdahale Hizmetleri Eğitimi
 • Okan Üniversitesi ‘Rehberlikte Konsültasyon’
 • İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ‘Bilinçli İnternet ve Teknoloji Kullanımı’
 • Terapiglobal Terapi Platformu Psychologytalks ‘ Romantik İlişki, Aşk ve Şiddet’
 • İstismar ve Flört Şiddeti Nirengi Derneği
 • Yetişkin Psikoterapisi
 • Aile ve Çift Terapisi
 • Çocuk ve Ergen Terapisi
 • Sınav Kaygısı ve Okul Fobisi
 • Dil, Konuşma ve Ses Terapisi

Bize Hemen Ulaşabilirsiniz?