Aldatma-Aldatılma

Evlilikte aldatılma problemi çiftler arasında çok büyük bir krize sebep olmaktadır. Aile terapisi perspektifinden bakıldığında çoğu zaman aldatma bir sebep değil sonuçtur. Aslında çiftlerin kötü giden ilişkisel bir yaşantıları var ve aldatma tüm bu meselelerin sadece görünen kısmını oluşturur. Görünmeyen kısmında ise giderilmemiş karşılanmamış ihtiyaçlar yatmaktadır.