Bağlanma Problemi

Kişinin yaşadığı ilişkide ait olma duygusundan kaçması ve bağlanmaktan korkması olarak açıklanabilir.

Yetişkinler genelde kimseyle sağlıklı ve uzun süreli ilişkiler kuramayan kaçınmacı kişiler olarak karşımıza çıkabilir. İlişki kuramamak sağlıksız bir yapıyı temsil eder. Bebekler de bağlanma dört biçimde gerçekleşir.

  •  Güvenli bağlanma
  •  Kaygılı bağlanma
  •  Kaçıngan bağlanma
  •  Karışık bağlanmadır.

Sağlıklı olan elbette güvenli bağlanmadır. Bebeklik döneminde sağlıklı bağlanma ilişkileri kuramamış bireyler yetişkin oldukları dönemde de sağlıksız olan bağlanma biçimlerini devam ettirirler ve sorunlu ilişkiler kurarlar. Çocukluk döneminde sağlıklı bağlanmanın gerçekleşebilmesi için

  •  Bakım veren ile sağlıklı birliktelik
  •  Bakım verenlerin değişken olmaması
  •  Çocuktan gizli evden ayrılmak, ona görünmeden uzaklaşmak gibi davranışları gerçekleştirmemek
  •  Bebek ile sağlıklı oyun ilişkileri kurmamak gibi bir çok şey bağlanma sorunlarına kaynaklık sağlar. Bu da bebeklikten yetişkinliğe kadar uzanan kaçınmacı ilişkiler kuran bireylere neden olur.