Cinsel Terapiler

Cinsel işlev bozukluğu genellikle fiziksel bir bozukluk olmadığı durumlarda yaşanan ve kişinin yetiştirilme tarzı, bağımlılığı, mükemmeliyetçiliği, yaşadığı performans anksiyetesi, obsesyonları ve otomatik olumsuz düşünceleriyle karakterize bir rahatsızlıktır.

Cinsellik konuşmanın tabu olması, cinsel bilginin kaynağı belli olmayan yerlerden öğrenilmesi, ataerkil toplumlarda erkeğe yüklenen anlamsız yükler kişilerde cinsel işlev bozukluğuna götürmektedir.

Cinsel işlev bozukluğu tedavilerinde cinsellikle ilgili bilgilerini nasıl ve nereden edindiği, nasıl deneyimleri olduğu konuşulur. Otomatik düşünceleri tespit edilir. Sonrasında ise cinsel anatomi anlatılır ve aşamalı ev ödevleri verilir.