Çocuk ve Ergen Terapileri

Çocuk ve Ergen Terapileri

Ergenlik, ergen birey ve çevresi için zor ve karmaşık bir dönemdir. Ergen birey kendisini tanımlamakta zorlanıp kimlik karmaşaları yaşarken aileler ise her zaman alışık oldukları iletişimlerini artık çocukları ile kuramamaktan davranışları ile ilgili şikayetlerden yakınırlar. Karmaşık olan bu süreç ergen birey ve aile için çok zor olabilmektedir. Karmaşık olan bu süreçte ergen bireyi anlamak büyük önem taşır.

Çocuk psikolojisinde çocuğu anlamak önemlidir bu süreçte çocuğunuzu;

Çocuğu iyi dinlemek

Çocuğa zaman ayırmak,

Geçirilen zamanı kaliteli hale getirmek

Fikirlerine saygı duymak gibi bir çok bileşeni bir araya getirmek gerekir. Aileler elbette kimi zaman başa çıkamayarak destek almak isteyebilir. Destek almak sürecin daha az zarar ile geçmesine olanak sağlar.

Çocuk ergen terapisinde, çocuğun ruhsal yapılanmalarını anlayabilmek için genetik faktörler, mevcut aile sistemi ve çevresel faktörlerin birbirleriyle olan etkileşimleri ayrıntılı olarak irdelenmelidir. Gerekli durumlarda aile bireyleri de sürece dahil edilir, ilişkileri güçlendirmek amacıyla psikoeğitim verilir.

Dikkat Eksikliği / Aşırı Hareketlilik
Özgül Öğrenme Güçlüğü
Kaygı (Anksiyete)
Depresyon
Alt Islatma
Travma / İstismar
Düşük Benlik Saygısı
Beslenme ve Yeme Bozuklukları
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
Yıkıcı / Saldırgan Davranışlar
Yas
Sosyal İçe Dönüklük
Psikosomatik Sorunlar
Uyku Sorunları
Öfke Kontrolsüzlüğü
Stres Yönetimi
Okula Uyum Sorunları
Bağlanma Sorunları
Aile Ayrılık / Boşanma Süreci
Bilgisayar Bağımlılığı
Fobiler
Tikler
Çocukluk Masturbasyonu
Ev – Okul Değişikliği
Kardeş Kıskançlığı
Özgüven Sorunlar
Sınav Kaygısı