Kişilik Bozukluğu Nedir?

Toplumun yalnızca %3’ünde görülebilen sosyal normlara göre normal kabul edilmeyen ve kişinin yaşam kalitesini bozan davranış, düşünce vs. özelliklerin farklı işliyor olma durumudur.

Türleri:

  • Paranoid kişilik bozukluğu
  • Şizoid kişilik bozukluğu
  • Şizotipal kişilik bozukluğu
  • Antisosyal kişilik bozukluğu
  • Narsistik kişilik bozukluğu
  • Borderlayn kişilik bozukluğu
  • Histriyonik kişilik bozukluğu
  • Kaçınan kişilik bozukluğu
  • Bağımlı kişilik bozukluğu
  • Obsessif-kompulsif kişilik bozukluğudur.