Kişilik Bozukluğu Nedir?

Kişilik Bozukluğu Nedir?

Toplumun yalnızca %3’ünde görülebilen sosyal normlara göre normal kabul edilmeyen ve kişinin yaşam kalitesini bozan davranış, düşünce vs. özelliklerin farklı işliyor olma durumudur.

Türleri: Paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu, şizotipal kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu, borderlayn kişilik bozukluğu, histriyonik kişilik bozukluğu, kaçınan kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu, obsessif-kompulsif kişilik bozukluğudur.