Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan okul olgunluğu testi ilkokul dönemine hazırlanan (4-6) yaş arasındaki çocukların okula hazır bulunuşluklarını ölçer. Test sonucuna göre okula başlamasının uygun olup olmayacağı ölçülür, gerekli görüldüğü takdir de okula başlaması için gereken süre ertelenebilir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.