Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif ve Kompulsif Bozukluk; istenmeyen ve zorlayıcı düşüncelerin, rahatsız edici imgelerin ortaya çıkması ve sonrasında da bu korkulan olayların/durumların önlenmesine yönelik davranışlar sergilemesi diye açıklanabilir. Bir başka tabirle başımıza gelmesinden korktuğumuz bir durum karşısında aldığımız işlevsiz önlemler zinciridir.

Mesela kirlenmişlik hissinden kurtulmak için devamlı ellerini yıkayan ya da evinin temizliğine günde 2 saatten fazla zaman harcayan birisi buna örnek oluşturabilir.

Obsesif ve Kompulsif Bozukluk yaşayan kişinin ruh hali bozulur, bilişsel süreçlerde kırılma yaşar, algısı ve iradesi zarar görür. Bunların sonucunda işi, sosyal hayatı ve yaşam kalitesi ciddi anlamda düşer. Bu rahatsızlıkta kişinin yaşadığı zorluklara bir de utanç duygusunun eşlik etmesiyle bu rahatsızlığı herkesten saklamaya çalışır.

Obsesif ve Kompulsif Bozukluk tedavisinde davranışçı terapi sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. İlk başta bu rahatsızlığı tetikleyebilecek bilişsel süreçler incelenir. Kaçınma davranışları azaltılmaya çalışılır ve maruz bırakma gibi yöntemler kullanılır.