Şiddet ve İstismar

İstismar bireyin iyi niyetini kullanarak ona zarar vererek ondan faydalanmak anlamı taşır. İstismar ciddi psikolojik bozuklukların temelinde yer alır. İstismar bir nevi bireye gösterilen bir şiddettir ve işkenceye kazar uzanabilir. İstismar ve şiddet bireyin fiziksel zarar görmesinin yanı sıra ruhsal da büyük etkiler bırakıp bazen can kayıplarına bile neden olabilir. Ne yazık ki şiddet ve istismara maruz kalan çocuklar da vardır. Çocuklardaki tablo bazen daha sessizlik, içe kapanıklık ya da uyumsuz davranışlar ile kendini gösterebilir. İstismarın bir çok biçimi vardır;

  •  Cinsel istismar
  •  Fiziksel istismar
  •  Psikolojik istismar

Bireyin bu süreçle bireysel olarak başa çıkması çoğu zaman çok zordur ve genel de ciddi patolojik sorunlara da neden olur. Şiddet sadece fiziksel de değildir ve şiddetin de bir çok biçimi vardır;

  • Psikolojik Şiddet
  • Cinsel Şiddet
  • Ekonomik Şiddet gibi her biri kendi için de mücadele etmek için zor yaşantılara neden olur. Psikolojik desteğin önemli olduğu sorunlar arasında şiddet ve istismar önemli yer tutmaktadır.