Uyum Problemleri

Çocuklar sürekli gelişim ve dönüşümü gerektiren bir sürecin içindedirler ve bu dönüşümde sürekli kazanılması gereken becerileri ve adapte olunması gereken zamanları da beraberinde getirir. Çocuklar bazen bu süreçle başa çıkmakta zorlanabilir ve gerekli destek mekanizmalarından desteği de yeterli ölçüde görmedikleri takdir de bazı davranış bozuklukları gösterebilirler. Bu sorunlardan bazıları şiddete eğilimli olma.

  •  Tırnak yeme
  •  Okuldan kaçma
  •  Akran çatışmaları
  •  Öfke sorunları gibi bir çok problem davranış gösterebilirler.

Uyum sorunları ile ilgili uzmanlar çocuğun yaş dönemine göre davranış ve ihtiyaçları ile ilgili yol çizip destek mekanizmalarının sağlıklı çalışması için çocuğun çevresini yeniden yapılandırmak adına destek sağlar.