Zeka Geriliği Kaynaklı Uyum Problemleri

Zeka geriliği(mental retardasyon) bireyin becerilerinin, eğitim dönemine özgü öğrenmelerinin yaş dönemine göre olması gerekenin altında seyredilmesi durumunda zeka geriliğinden test sonucuna göre bahsedilebilir.

Zeka geriliği akran grupları ile uyumda sorun yaratır ve bireyler bazen bu süreçle mücadele etmekte zorlanabilirler. Uyum sağlamakta zorlanan bireyler zamanla işlevselliklerine de zarar vererek tehlikeli boyutlarda zarar görebilir. Bu süreçte kazanmaları gereken beceriler vardır ve sosyal çevre de bireyi bu dönemde desteklemelidir. Uyum sorunlarının başladığı gözlemlendiği noktada uygun davranış biçimlerini öğrenmek ve bireyi sosyalleştirip, işlevselliğini en iyi hale getirmek için destek alınmalıdır.